Try our new marketing system SOFTMAILER!

INFO

[[showpanels?news=96&product=97&form=98&news_h=93&product_h=94&form_h=95]]

E-mailové riešenia

Posielate tisícky E-mailov svojim partnerom a registrovaným účastníkom vašej stránky? Máte dojem, že vaše Newslettre nikto nečíta? Email prinesie požadovaný efekt len v prípade, ak si ho príjemca prečíta. Pokiaľ mail navyše obsahuje nejaké linky  a príjemcu zaujme natoľko, že na ne klikne, je vysoká pravdepodobnosť, že dôjde ku konverzii. Pokiaľ viete, kto si mail prečítal a kto klikol na príslušnú linku, môžete do budúcnosti cielene upravovať kampaň, aby ste zvýšili účinnosť svojich kampaní.
Neposielate žiadne Newslettre? Čo tak zistiť, kto číta vaše Vianočné pozdravy, koľko prijímateľov číta maily rozosielané verejnými inštitúciami. Je mnoho situácií, kedy by bolo určite zaujímavé zistiť, ako sú vaše maily čítané. 

Príklady použitia Email marketingu:

Oblasť Použitie systému Prínosy z používania systému
Eshopy Posielanie noviniek, aktuálnych letákov, akciových produktov ktoré produkty alebo služby sú najžiadanejšie, kto potrebuje poslať detailnejšie informácie, ako má prevádzkovateľ plánovať zásoby
Spravodajské portály Posielanie aktuálneho spravodajstva zistenie, o aké spravodajstvo je najväčší záujem umožní v budúcnosti presnejšie definovať zájem verejnosti
Informačné portály Posielanie najnovších informácií - zákony, vyhlášky, výzvy, návody, recepty Získanie prehľadu, čo ľudí zaujíma a podľa toho je možné upresniť posielanie informácií alebo emaily diverzifikovať podľa záujmu prijímateľov.
Samosprávy Posielanie obecných informácií, vyhlášok, nariadení, zápisov Umožní urobiť si prehľad, koho zaujímajú veci verejné, ktoré informácie sú najviac čítané, o ktoré oblasti práce majú občania najväčší záujem
Nemocnice, kúpele, ústavy Pozvania na vyšetrenia, kontroly, informácie o novinkách a procedúrach Lepšie plánovanie kapacít zariadenia, zistenie, o čo majú pacienti najväčší záujem, plánovanie investícií
Neziskové organizácie Komunikácia s donormi a členmi Zistenie, ktorí členovia pracujú aktívne, ktorá oblasť práce ich najviac zaujíma a koľko príspevkov je možné očakávať od donorov.
Kluby, asociácie, zruženia Komunikácia s členmi Zistenie, kto sú aktívni členovia, kto sa zapája do diania, kam má organizácia zamerať svoje úsilie, ktoré aktivity sú najžiadanejšie
Voľby Komunikácia s voličmi Podľa počtu čítaných Emailov je možné lepšie odhadnúť predvolebné preferencie, zistiť čo zaujíma voličov, prispôsobovanie kampane
Školy Komunikácia so žiakmi a rodičmi Škola môže zistiť, o aké aktivity majú študenti najväčší záujem, ktorí rodičia prečítali pozvanie na rodičovské alebo iný zaslaný dokument

Samozrejme, všetky uvedené informácie je možné získať aj vyplnením formulárov, pravdou však je, že málokto má čas a chuť čítať a vypĺňať formuláre

Sledovanie E-mailov

Technológie sledovania E-mailov v súčasnosti používa väčšina veľkých firiem pri marketingových kampaniach. Tieto  nástroje umožňujú identifikovať každého jedného prijímateľa, zistiť koľkokrát si E-mail prečítal, na ktoré linky klikol a či ho preposlal ďalej svojim kolegom alebo priateľom. Systém umožní pretriediť Vašich klientov podľa toho, ako čítajú vaše e-maily, ktoré kampane sú najefektívnejšie, aké informácie vaši klienti potrebujú a ktoré idnorujú. Týmto spôsobom si môžete klientov zatriediť do rôznych skupín. Môžete vyradiť tých, ktorí nikdy nečítajú vaše maily a ostatných môžete rozdeliť podľa toho, ktoré maily čítajú, ktoré výrobky ich zaujalia podobne. Sledovanie a monitorovanie E-mailovej komunikácie vám umožní zefektívniť nielen vaše Emailové kampane ale vám aj prinesie trhové výhody oproti konkurencii.

 

E-mail marketing

Zistenie, ktorý klient číta vaše maily a na ktoré linky kliká je len začiatok tvrdej marketingovej práce. Úspešní marketingoví pracovníci poznajú svojich klientov a pripravujú kampane tak, aby čo najviac splnili očakávania klientov.  Potrebujete vedieť, kto uprednostňuje jedoduché textové maily alebo kto uprdnosťňuje zložité grafické montáže, komu stačí jednoduché vysvetlenie nového produktu a kto potrebuje poznať detaily. Kto reaguje na ponuku ihneď a konu to trvá dlhšie? Čím lepšie poznáte svojich klientov, tým úspešnejší bude váš e-mail marketing. Samozrejme, pokiaľ používate vo firme vlastné metódy E-mail marketingu, môžete ich integrovať s našimi výsledkami a dosiahnuť synergycký efekt.

 

Direct Marketing

Direct marketing je špecializovanou formou reklamy, ktorá oslovuje svoju audienciu bez použitia tradičných formálnych reklamných kanálov ako je televízia, tlač alebo rádio. Obchodná komunikácia smeruje priamo na spotrebiteľa s použitím techník ako je distribúcia  letákov, katalógov, infrormačných listov alebo obchodným telefonickým rozhovorom. Marketingový nástroj DEMSO môže podporovať všetky uvedené formy direct marketingu. Výhodou použitia DEMSO je zvýšenie efektívnosti marketingovej komunikácie, lepšie cielenie kampane, úspory a samozrejme vysoký podiel ROI (return on investment).

 

Príprava a vyhodnocovanie dotazníkov

Často sa stáva, že sa potrebujete vašich klientov opýtať pár otázok, odpovede na ktoré vám pomôžu pre dotváraní produktov alebo služieb, pri tvorbe marketingovej a komunikačnej stratégie, pri realizovaní distribučných kanálov? Pokiaľ nenútite vašich partnerov aby sa zaregistrovali, tak pri vypĺňaní dotazníka nemáte žiadnu predstavu, kto ich vyplnil. Náš systém umožňuje nielen presne identifikovať každého jedeného zákazníka, ktorý vyplnil dotazník, ale registrujeme odpovede na jednotlivé otázky aj bez toho, že klient odošle záverečnú verziu. Na jednoduché dotazníky je možné použiť automatizované nástroje, zložitejšie dotazníky Vám pripravíme presne na mieru. Dotazník môže mať formu Vašej internetovej stránky, takže pri vypĺňaní dotazníka budú mať pocit, že sú stále na Vašej stránke. Výsledky kampane Vám zhrnieme do reportu alebo vyexportujem do vášho systému CRM.

 

Personlizácia E-mailov

Systém umožňuje personalizovať všetky rozosielané E-maily. Pokiaľ vaša databáza obsahuje okrem adries aj dáta ako meno, oslovenie, webstránku a podobne, môžete tieto údaje vložiť do mailu ako polia a vaše maily budú vyzerať osobne. Napríklad "Pole oslovenie" "pole priezvisko"našiel som kontakt na Vás na stránke "pole www stránka" bude v praxi vyzerať nasledovne "Vážený pán Smith, našiel som kontakt na Vás na stránke www.sahir.com". Maily písané s pomocou personalizácie vypadajú prirodzene a nevtieravo a majú oveľa väčší marketingový účinok ako štadardné neosobné Newlettre.

 

Lokalizácia príjemcov

DEMSO využíva Google API rozhranie na lgeografické okalizovanie príjemcov. Každý príjemca sa zobrazí ako bodka na mape. Čím je v danej lokalite viacerých príjemcov, tým je bodka väčšia. Platí to aj o štátoch. Čím je v danej krajine viacerých príjemcov, tým je mapka tmavšia. Graficky sa rozhranie lokalizácie podobá Google Analytics.

Na čo je to dobré? Predstavte si, že potrebujete povedať premiéru divadelnej hry v Brne. Určite nemá význam posielať oznámenia do Ústí nad Labem. Preto si vyberiete len tie príjemcu, ktorí sa nachádzajú v okolí Brna. Umožní Vám to poslať sústredenejší ponuku a zbytočne neobťažujeme príjemcu z inej časti štátu.

 

Hodnota za peniaze

Podľa Americkej asociácie pre E-mailový marketing 1 dolár investovaný do E-mail marketinge sa vráti vo forme 43 dolárov zisku. E-mail marketing sa tak stáva najrýchlešie rozvíjajúcim odvetvím Direct Marketingu. Je samozrejmé, že pomer "Return On Investment" (ROI) sa líši od krajiny ku krajine a kultúry ku kultúre. E-mail marketing nie je liek na všetky problémy firmy v oblasti marketingu. Implementácia E-mail marketingu vyžaduje úplne zmeniť filozofiu Direct Marketingu spoločnosti. E-mailový marketing môže priniesť maximálnu návratnosť investícií, len ak je sprevádzaný zmenou webovej prezentácie, štrukturálnymi zmenami obchodných oddelení, zaangažovaním profesionálnych web dizajnérov a developerov. Každopádne, aj keď budete implementovať E-mailový marketing v štandardnom firemnom prostredí, zlepšíte svoje obchodné výsledky vo veľmi krátkom čase. Ak chcete čo najviac využiť možnosti E-mail marketingu, obráťte sa na nás. Naši profesionálni pracovníci Vám radi pomôžu zlepšiť efektívnosť vašich Newsletter kampaní.
 

 

Technológia

Ako to vlastne funguje? Prečo dokážeme presne sledovať rozoslané E-maily? Systém je veľmi jednoduchý. Do každého E-mailu vložíme unikátny kód. Pokiaľ E-mail ortvoríte alebo kliknete na nejaký odkaz, náš systém to započíta. Takto máte presný prehľad ktorí klienti klikli na odkaz, ktoré odkazy sa im páčili najviac a dokonca vieme zistiť, či príjemcovia mailov preposlali svojim priateľom a kolegom.
Ako meriate úspech kampane v súčasnosti? Podľa počtu odpovedí, počtu objednávok alebo podľa  kliknutí na odkaz? Moderné technológie  sú tu pre vás, tak prečo ich nevyužiť? V okamihu sa z vás stáva perfektný marketingový odborník, ktorý poskytuje presnejšie údaje obchodným oddeleniam.
Nevynašli sme koleso. Táto technológia existuje mnoho rokov na trhu, takže si môžete položiť otázku, prečo využívať práve DEMSO? Takže tu je pár dôvodov:

  • My vám umožníme nielen bezplatné testovanie systému, ale aj jeho bezplatné využívanie vo vašej bežnej marketingovej práci
  • Z hľadiska ceny platenej verzie patrí k najvýhodnejším na trhu
  • Po vyskúšaní bezplatného On-Line systému, môžete získať svoj vlastný server DEMSO
  • Do systému budeme začleňovať aj ďalšie vaše požiadavky a pripomienky
  • Poskytujeme permanentnú technickú technickú podporu v slovenčine, takže vždy získate pomoc alebo odpoveď
  • V prípade upgrade systému, získate automaticky najnovšiu on-line verziu bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov

 

designed & developed by (c) www.inbox.sk 2011 - contact us